Grupo Municipal

RELACIÓN E TEXTO DAS INICIATIVAS PRESENTADAS

PROPOSICIÓNS E MOCIÓNS

0. Posición Marea na sesión de investidura

Posición Marea na sesión de investidura. Intervención de Luís Rei

1. Instar a retomar o proceso de redacción, aprobación e posta en marchar dun Plan Xeral de Ordenación Municipal 03/07/2015

PXOM Moción

2. Instar a que este ano non se asine o denominado contrato de cesión de uso da praza de touros para espectáculos non taurinos nin outros similares que favorezan o maltrato animal. 07/07/2015

Proposición Touros

3. Apoio ás mobilizacións do sector leiteiro galego.14/07/2015

Moción Sector Lácteo

4. Instar ao Ministerio de Fomento a abandonar o proxecto da A-57 e paralizar a contratación das obras. 10/07/2015

Declaracion A57 Concello Pontevedra

5. En defensa dos afectados polas participacións preferentes e obrigacións subordinadas

6. Instando a que Pontevedra se integre na rede de cidades refuxio e coordine a colaboración cidadá diante do éxodo da guerra de Siria. 04/09/2015

Proposición refuxiados

7. Instauración dun sistema de bonotaxi reservado a persoas con mobilidade reducida, diversidade funcional e dependentes e para a ampliación da oferta de taxis adaptados. 03/08/2015

Proposición bono taxi e euro taxi

8. Instar das Administracións propietarias PO-546 e PO-11 a realización de determinadas actuacións. 24/08/2015

Proposición melloras PO-546 e P-11

9. Sobre creación de comisión informativa especial que retome o proceso de redacción, aprobación e posta en marcha dun PXOM para Pontevedra (conxunta). 07/09/2015

MocionConxuntaComisionEspecialPXOM

10. Respecto da institucionalización da homenaxe municipal a Alexandre Bóveda a partir do ano 2016. 05/08/2015

Institucionalización homenaxe a Boveda

11. Instar ao cumprimento das sentenzas sobre a Ría de Pontevedra. 08/09/2015

Proposición sentezas ría

12. Solicitando que se incremente a partida orzamentaria e o número de prazas das bolsas de comedor e se inste á Xunta de Galicia a que cumpra as obrigas recollidas no decreto que regula os comedores escolares. 13/10/2015

Comedores Escolares

13. Instando a que Pontevedra se declare Concello oposto ao acordo transatlántico de comercio e investimento. 10/10/2015

Proposición TTIP

14. Instando á Xunta de Goberno Local a reclamar á Cámara de Comercio a devolución das subvencións outorgadas para as feiras Ferpalia e Pomóvil e, no seu caso, a persoarse nos procedementos xudiciais que se seguen contra a institución cameral 24/09/2015

Proposición Camara Comercio

15. Instando ao goberno municipal a elaborar os pregos técnicos e administrativos dun concurso publico para adxudicar a realización dunha auditoría externa das contas do concello dende o ano 2000. 13/10/2016

Moción Auditoría de Contas

16. Instando a impulsar o Plan integral municipal de loita contra as violencias machistas. 13/11/2015

Moción plan violencias machistas

17. Medidas para a habilitación polo Concello dun comedor social alternativo en domingos e festivos. 03/11/2015

Moción Comedor San Francisco (domingos)

18. Elaborar ordenanza de accesibilidade. 14/11/2015

Ordenanza de Accesibilidade

19. Solicitando ampliación do número de prazas de aloxamento para as persoas sen teito, e incremento da partida orzamentaria destinada a tal fin. 15/11/2015

Prazas Albergues sin teito

20. Instando ao Concello a solicitar dos organismos oportunos que a conexión ferroviaria Pontevedra-Madrid se faga aproveitando a nova liña de alta velocidade. 02/12/2015

Conexión tren a Madrid

21. Proxecto de reforma da Praza da Castaña. 07/12/2015

Proposición Praza da Castaña

22. Instar á Xunta a retirar a lei de acuicultura. 03/02/2016

Lei de Acuicultura

23. Declaración de Mariano Rajoy “persoa non grata”. 22/02/2016

Rajoy non grato

Intervención LuisRei declaración Rajoy NonGrato

24. Programa plurianual 2016-2019 para compensar a “debeda histórica” coa parroquia de Lourizán. 03/02/2016

Proposición Lourizán plurianual

25. Garantir condicións topográficas seguras e de salubridade nos terreos de titularidade pública ou privada. 14/03/2016

Moción terreos urbanos abandoados

26. Sobre o uso do antigo edificio da Xunta de Galicia (conxunta). 21/03/2016

27. Sinalización horizontal (repintado) e vertical das prazas destinadas aos vehivulos de emerxencias sanitarias. 01/04/2016

Moción Sinalización Vehiculos Emerxencia

28. Sobre a ampliación da  EDAR de Praceres. 05/04/2016

Proposición contra a ampliación EDAR dos Praceres

29. Sobre o control da fauna urbana. 08/04/2016

Sobre control da fauna urbana

30. Sobre a remunicipalización dos servizos básicos. 02/05/2016.

Remunicipalización auga e lixo

31. Sobre converter a Praza de Abastos no referente da actividade económica da zona monumental. 08/11/2016

Praza de Abastos

32. Sobre a necesidade dunha Renda Municipal Social para persoas en situación de vulnerabilidade social e/ou en risco de exclusión. 08/11/2016

Renda Municipal Social

33. Sobre a retirada do nome da Rúa “Fernández Ladreda”, que pasaría a denominarse “Manuel Portela Valladares”. 09/11/2016

Retirada do nome da Rúa “Fernández Ladreda”

34. Sobre a adhesión ao plan de transporte público metropolitano de Galicia. 11/11/2016

Adhesión o plan de transporte metropolitano

35. Sobre a oposición ao Dragado do Río Lérez. 26/11/2016

Recuperación da Ribeira do Río Lérez

36. Sobre as verteduras á rede municipal de saneamento. 12/01/2017

Regulamento de verteduras

37. Sobre a apertura dos xardíns da UNED. 12/01/2017

Apertura dos Xardíns da UNED

38. Sobre unha ordenanza de proteción animal. 17/01/2017

Ordenanza de protección animal

39. Sobre o soterramento da liña de alta tensión que atravesa Monte Porreiro. 10/02/2017

Soterramento da Alta Tensión

40. Sobre a adhesión á rede Eusumo.

Adhesión á rede Eusumo

41. Sobre o uso sanitario do Hospital Provincial.

Moción sobre o Hospital Provincial

42. Sobre o impulso do mercado de abastos.

Impulso do mercado de abastos

43.Sobre apoiar os cambios lexislativos necesarios para darlle solución á emerxencia habitacional, segundo as propostas formuladas pola Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH).

Cambios lexislativos necesarios para darlle solución á emerxencia habitacional

44. Sobre o ordeamento de Montes do Concello de pontevedra.

Ordeamento Forestal para o Concello de Pontevedra

45. Sobre a eliminación das touradas en Pontevedra

Touradas fóra de Pontevedra

46. Sobre o cumprimento da Lei de Memoria Histórica.

Cumprimento da lei de Memoria Histórica

47. Sobre a marcha de Elnosa de Lourizán.

Sobre a marcha de Elnosa de Lourizán

48. Sobre diminuír horas de carga e descarga no centro urbano (non histórico).

Sobre os estacionamentos de carga e descarga

49. Sobre dereitos e accesibilidade.

Plan de supresion de barreiras

50. Sobre a remunicipalización do Servizo de Axuda no Fogar.

Remunicipalizar SAF

51.Sobre a creación de escolas infantís na cidade.

Escola infantil municipal

52.Sobre a protección dos nosos montes e dos núcleos poboacionais.

Prevención de lumes

53.Sobre o soterramento do transformador de alta tensión de Monte Porreiro.

Soterramento do transformador de alta tensión de Monte Porreiro

54.Sobre a retirada do anteproxecto de reforma da Lei Galega de Saúde.

Sobre a retirada do anteproxecto da Lei Galega de Saúde

55.Sobre a regra de gasto dos concellos.

Sobre a regra de gasto

56. Sobre o rescate para a Xestión Pública da AP-9.

Sobre o rescate para a Xestión Pública da AP-9

57. Sobre a reforma do IBI. Moción conxunta.

Sobre a reforma do IBI

58. Sobre o pago de IBI por parte de Audasa.

Para que Audasa pague a totalidade do IBI correspondente no Concello de Pontevedra.

59. Sobre a municipalización do guindastre.

Sobre a municipalización do guindastre

60. Sobre criterios de xénero nas subvencións deportivas.

Sobre os criterios de xénero nas subvencións deportivas

61. Sobre a sentencia a ‘La Manada’

Sobre a sentencia a ‘La Manada’

62. Sobre a necesidade dunha RPT para o Concello de Pontevedra.

Sobre a necesidade dunha RPT para o Concello de Pontevedra.

63. Sobre a ampliación da EDAR de Os Praceres

Sobre a ampliación da EDAR de Os Praceres

64. Sobre a anulación da prórroga de ENCE

Sobre a anulación da prórroga de ENCE

65. Sobre a eliminación da simboloxía franquista da Audiencia.

Sobre a eliminación da simboloxía franquista da Audiencia.

66. Sobre a eliminación da tauromaquía en Pontevedra.

Sobre a eliminación da tauromaquía en Pontevedra

67. Sobre a organización de eventos deportivos na cidade.

Sobre a organización de eventos deportivos na cidade.

68. Sobre a Renda Social Municipal e responsabilidades políticas da responsable.

Sobre a Renda Social Municipal e responsabilidades políticas da responsable

69. Sobre a execución das sentenzas xudiciais de Lourizán.

Sobre a execución das sentenzas xudiciais de Lourizán

70. Sobre a non ampliación da depuradora dos Praceres

Sobre a non ampliación da depuradora dos Praceres

71.Sobre a apertura dun comedor escolar para estudantes de secundaria

Sobre a apertura dun comedor escolar para estudantes de secundaria

72. Sobre a negociación do goberno coas traballadoras municipais.

Sobre a negociación do goberno coas traballadoras municipais

73. Sobre a creacción do Parque da Dignidade en Lourizán.

Sobre a creacción do Parque da Dignidade en Lourizán

74. Sobre a proliferación de salóns do xogo en Pontevedra.

Sobre a proliferación de salóns de xogo en Pontevedra

75. Sobre a ocupación de terreos da Xunqueira de Alba por instalacións da Deputación Provincial.

Sobre a ocupación de terreos da Xunqueira de Alba por instalacións da Deputación Provincial

76. Sobre o uso dos espazos socioculturais e instalacións deportivas municipais

Sobre o uso dos espazos socioculturais e intalacións deportivas municipais

ROGOS

  1. Sobre a retirada dos grandes valados publicitarios da ribeira urbana do río dos gafos.

Retirada dos grandes valados publicitarios da ribeira urbana do río dos Gafos

2. Rogo sobre o salón do libro.

Rogo de Marea sobre o Salón do Libro

3. Sobre o acceso adaptado ás praias de Pontevedra

Accesibilidade praias

4. Sobre o dispositivo de seguridade na romería de San Bieito

Dispositivo de seguridade na romería de San Bieito

5. Sobre o equipo de Fútbol de Gaélico.

Fútbol Gaélico

6.Sobre a inclusión dos nenos e nenas en situación ou en risco de exclusión social nas festas do verán

Rogo fichas

PREGUNTAS E INTERPELACIÓNS

1. En relación ao denominado parque forestal periurbano A Fracha. 03/09/2015

Pregunta Fracha

2. En relacion o cumprimento das sentenzas referidas o tren de Praceres e aos recheos do Porto

3. Sobre o parque forestal da Fracha

Pregunta Parque Fracha

4. Ao grupo de goberno sobre a adquisición e uso de prensa e revistas polo Concello

Pregunta Adquisición Prensa

5. Á Concelleira de Benestar Social sobre asuntos da súa competencias

6. Sobre o estado da rúa César Boente e o pazo de Mariño de Lobeira. 14/12/2016

Pregunta edificios César Boente

7. Sobre o convenio da praza de touros. 03/02/2016

Pregunta praza de touros

8. Sobre desfibriladores. 12/02/2016

Marea preguntas desfribiladores

9. Sobre a retirada de bandeiras galegas en Pasarón. 17/02/2016

Preguntas Liberdade de expresión

10. Sobre as instalacións de Campolongo. 14/03/2016

Marea preguntas campolongo

11. Sobre a actuación policial contra vendedores ambulantes senegaleses. 14/03/2016

Vendedoras ambulantes

INICIATIVAS NA DEPUTACIÓN por SON

1. Moción para o traslado das instalacións da deputación que ocupan os terrenos da Xunqueira de Alba. 16/11/2015

Moción Marea Xunqueira (Deputación)

2. Moción para que lle sexa retirada amedalla da provincia á Sección Feminina da Falanxe.

Moción sección femenina

INICIATIVAS NAS CORTES XERAIS POR EN MAREA

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*