Contas claras

SITUACIÓN FINANCEIRA (Contas)

Marea Pontevedra actualizará trimestralmente a súa situación financeira, cuxo regulamente basease na Carta Financeira aprobada en Asemblea.

Carta financeira Marea

Balancecontas