As nosas 181 propostas para o vindeiro mandato

O NOSO CONTRATO COA XENTE

Chegou a hora de que o Concello se abra definitivamente á cidadanía, mellorando os seus estándares de transparencia a participación.

Chegou a hora de atender a situación de pobreza e exclusión social de moitas familias pontevedresas que non poden satisfacer dignamente as necesidades básicas.

Chegou a hora de que Pontevedra valore as súas orixes, recuperando a súa fachada litoral e lanzando unha ofensiva para a recuperación integral da ría e os ríos.

Chegou a hora de garantirmos a accesibilidade universal e darmos un impulso definitivo á mobilidade, collendo o bus e aumentando o Carril-bici.

Chegou a hora de axudar as familias, incrementando as prazas de escolas infantís e de residencias para persoas maiores, e a hora da aposta por un modelo de vida saudable e da promoción do deporte de base.

Chegou a hora de entendermos a cultura en toda a súa extensión e de recuperar a Memoria do noso pasado máis próximo.

Chegou a hora de rescatar para a xestión pública servizos básicos na vida das persoas.

A HORA DOS BARRIOS

 1. Converter o peirao das Corvaceiras no punto de encontro entre a cidade e o litoral, a través da Praza do Mar. 
 2. Realizar a conexión das zonas urbana e rural do Paseo dos Gafos, buscando unha solución ao chabolismo da rúa Otero Pedrayo.
 3. Abrir o tramo final da rúa Ernesto Caballero, nun plan de melloras para o Castañal.
 4. Resolver satisfactoriamente, buscando o acordo coas plataformas de afectados, a instalación de crematorios na cidade.
 5. Abrir e integrar na trama urbana os xardíns da UNED.
 6. Mellorar a sinalización en Monte Porreiro.
 7. Crear en Monte Porreiro unha oficina de servizos sociais cun mínimo de dúas traballadoras sociais a xornada completa.
 8. Incrementar os efectivos de limpeza urbana en Monte Porreiro, inventariando as parcelas en estado de abandono e poñendo en marcha un plan de limpeza anual.
 9. Crear unha rede de sendeiros peonís que conecten os principais espazos públicos de Monte Porreiro.
 10. Recuperar e mellorar as zonas deportivas municipais, as pistas ao aire libre e o pavillón do colexio de Monte Porreiro.
 11. Ampliar os aparcadoiros nas proximidades do Centro de saúde e do campo de fútbol de Monte Porreiro.
 12. Retirar os composteiros en desuso e mal estado, e abrir un proceso de diálogo coa veciñanza en materia de xestión de residuos.
 13. Recuperar as instalacións da escola taller de Monte Porreiro, en estado de avanzado deterioro.
 14. Crear un grande aparcadoiro entre a rúa Leonardo Enríquez e a Avenida de Compostela, que permitiría liberar o espazo da Avenida da Coruña anexo a Pasarón e recuperalo como praza central de barrio do Burgo.
 15. Impulsar unha obra de reforma urbana integral no barrio da Seca, creando na cuberta das vías do tren zonas deportivas de lecer.
 16. Artellar unha boa comunicación entre A Seca e Valdecorvos.
 17. Realizar unha reforna completa das rúas Ponte Nova e Peña Nieto, renovando a pasarela de madeira na ribeira dos Gafos e transformando o espazo da antiga tinturería. 
 18. Impulsar a peonalización da Ribeira dos Peiraos, respectando un espazo para aparcadoiros e mellorando a contorna e o parque infantil.
 19. Crear unha gran praza na rúa Xeneral Rubín, dentro do proxecto de integración dos pavillóns militares na trama urbana.
 20. Abrir unha senda peonil que comunique na ribeira do Gafos as rúas Xeneral Rubín con Rosalía de Castro.
 21. Crear un novo espazo verde de descanso sobre o río á altura da rúa da Tablada.
 22. Abrir a rúa Manuel Cuña cara á rúa da Carqueixa.
 23. Impulsar a dotación de traída municipal de augas ás casas unifamiliares da Parda que na actualidade carecen deste servizo.
 24. Crear un novo aparcadoiro disuasorio na rúa Maruxa Mallo, con melloras de accesibilidade e iluminación nas zonas deportivas e de xogos infantís.
 25. Renovar os xardíns en Santa Teresa de Jesús Jornet, acondicionando a praza e dándolle accesibilidade coa cuberta do tren.
 26. Inventariar e catalogar as parcelas en estado de abandono na zona da Parda, poñendo en marcha un plan de limpeza anual.
 27. Ensanchar, construír muros e asfaltar a rúa Estrigueiras e Fonte Santa.
 28. Retirar os valados publicitarios na ribeira urbana do río dos Gafos.
 29. Reformar as prazas do 8 de Marzo e dos Maios, para aproveitar máis axeitadamente estes espazos no barrio de Eduardo Pondal.
 30. Abrir unha rúa peonil entre Eduardo Pondal e a Avenida de Vigo.
 31. Reformar a Rúa Casimiro Gómez e humanizar a rúa Luís Amado Carballo coa conservación dun espazo de aparcadoiro.
 32. Dotar dunha zona de xogos infantís a Praza dos Canos.
 33. Reformar os xardíns da confluencia de Joaquín Costa con 12 de Novembro, dotándoos de mobiliario e zonas de estancia con sombra.
 34. Abrir na súa totalidade a rúa da Feira, para enlazar a Praza de Barcelos coa Rúa Lepanto.

A HORA DAS PARROQUIAS

 1. Impulsar un viveiro de empresas para as parroquias, poñendo en valor o monte e o agro como bens comúns.
 2. Delimitar unha franxa de seguranza de 50 metros arredor das vivendas e núcleos rurais, incorporando plantacións que sirvan de barreira ao lume.
 3. Crear o servizo de Centros de día para persoas maiores nas parroquias de Pontevedra.
 4. Transformar espazos públicos en lugares de socialización da veciñanza.
 5. Estender a rede de saneamento a todas as casas do termo municipal.
 6. Aumentar os puntos de recollida selectiva nas parroquias.
 7. Xestionar diante das administracións competentes en telecomunicacións o cumprimento da lexislación coa finalidade de que se garanta un axeitado servizo de internet.
 8. Contratar persoal para a creación de varias brigadas de limpeza de cunetas e gabias en pistas municipais.

Lérez

 1. Adquirir un terreo onde habilitar un aparcadoiro para o centro de saúde de Lérez.
 2. Ensanchar e asfaltar o camiño do Ramallás.
 3. Construír beirrarúas na ronda da Ponte das palabras ata a estrada de Santiago.
 4. Crear unha praza pública na rúa médico Ballina, incluíndo unha zona de xogos infantís.
 5. Habilitar melloras de mobilidade con sendas e beirarrúas entre núcleos de poboación, o colexio e na contorna cara a cidade.

Campañó

 1. Asfaltar os camiños: de Ferreiros-Sabarís; Cochón-Piñeiro; e Barragáns.
 2. Negociar con outras administracións melloras da mobilidade peonil nas proximidades da estrada de Vilagarcía e da autoestrada.

Cerponzóns

 1. Xestionar en colaboración con Augas de Galicia a limpeza das marxes do Río Rons,e exixir un axeitado respecto aos seus caudais ecolóxicos.
 2. Solicitar a xestión do tramo da antiga estrada de Santiago, en Cerponzóns, para restaurar a Ponte Malvar e poñela en valor.
 3. Asfaltar e mellorar a pista de Casaldarado a O Bravo e a Costa.Arranxar o tellado, realizar unha reforma interior conforme ás necesidades da comunitarias da parroquia e dotar dun aparcadoiro ao centro social de Pidre.
 4. Negociar con Fomento melloras de mobilidade na N-550 que inclúan a construción de rotondas, de beirarrúas e algunha zona de paso con semáforo.

Mourente

 1. Dotar de abastecemento de auga de xeito urxente a todas as casas de Mourente que carecen dunha traída comunal e que están preto da trama urbana.
 2. Habilitar melloras de mobilidade con sendas e beirarrúas entre núcleos de poboación, o colexio de Vilaverde e na contorna cara a cidade.

Bora

 1. Asfaltar a pista que comunica Bora con Mourente pola Corval.
 2. Restaurar a Antiga Escola do Pío e convertila nun centro sociocomunitario e de iniciativas económicas para as parroquias.

Xeve

 1. Habilitar melloras de mobilidade con sendas e beirarrúas entre núcleos de poboación de Santo André de Xeve, con especial atención á estrada de Campo Lameiro.
 2. Potenciar as contornas do río Lérez nesta parroquia (pequena praia fluvial, conservación de carballeiras e da ponte colgante…)
 3. Mellorar o aproveitamento dos centros socio comunitarios do Teleclube, Couso e Fragoso por e para a veciñanza.
 4. Mellorar a contorna da igrexa de Santa María de Xeve, con dotación de mobiliario e zonas de descanso.
 5. Xestionar a apertura dos baños públicos do antigo Concello de Xeve os domingos e festivos.
 6. Mellorar a dotación de medios para a conservación da senda e Parque de Lobada e Fens.
 7. Continuar a senda do río ata o seu encontro coa senda do Lérez.
 8. Habilitar melloras de mobilidade con sendas e beirarrúas entre núcleos de poboación.

Verducido

 1. Xestionar diante da Xunta de Galicia a continuidade da escola infantil.
 2. Dotar de medios para a conservación do parque forestal do Pontillón e das restantes zonas de lecer da parroquia (parque da igrexa, Gabai…).
 3. Facilitar un mellor uso e aproveitamento do Centro do Pontillón por parte da veciñanza.

Salcedo

 1. Asfaltar a pista de A Cancela – A Fonte.
 2. Realizar seguimento, coordinación e supervisión das actividades que se desenvolven no centro socio-cultural e espazos deportivos municipais en colaboración coas entidades e asociacións da parroquia.
 3. Mellorar o alumeado nos núcleos de poboación.
 4. Restaurar o lavadoiro do Roldón.
 5. Repoñer a sinalización en avanzado estado de deterioro.

Tomeza

 1. Dignificar a contorna de San Cibrán, en estado de abandono avanzado.
 2. Mellorar do aparcadoiro a carón da igrexa.
 3. Remodelar o parque de Casal do río coa dotación de novas instalacións deportivas.
 4. Facer accesible o centro socio-comunitario de Lusquiños.
 5. Arranxar o lavadoiro de Lusquiños e crear un aparcadoiro.

Marcón

 1. Dotar de pequenas zonas de xogo infantil os núcleos de Marcón.

Alba

 1. Asfaltar pista da Devesa-Lampreeira-Bispo.
 2. Negociar unha axeitada mobilidade para a veciñanza na obra da variante de Alba.
 3. Arranxar a Fonte Barbeita.

Lourizán 

 1. Crear o Parque da dignidade.
 2. Xestionar a apertura dunha pista entre Martín Raxo-Comboa.
 3. Impulsar canda outras administración a recuperación do Pazo de Montero Ríos e o seu arborado.
 4. Dotar Os Praceres dun centro sociocultural.

Ponte Sampaio

 1. Asfaltar e ensanchar o camiño da Rabaleira.
 2. Restaurar e mellorar o mantemento dos parques infantís.
 3. Negociar con Augas de Galicia a limpeza do río Verdugo.

A Canicouva

 1. Mellorar a contorna do campo da festa.
 2. Construír un parque infantil na Canicouva.
 3. Mellorar o programa de actividades do Centro Social.
 4. Axudar a mellorar o abastecemento comunitario de auga de Cacheiro.

A HORA DO TERRITORIO, A VIVENDA E A MOBILIDADE

 1. Mancomunar con Poio servizos como o transporte, o abastecemento de auga ou os bombeiros, nunha aposta por unha colaboración cada vez maior entre ambos concellos.
 2. Crear unha empresa pública que promova unha primeira liña de autobuses urbanos e xestione tamén os aparcamentos públicos e o guindastre.
 3. Adherir o Concello ao Plan de Transporte Público Metropolitano de Galicia, implantando a tarxeta “Xente Nova”.
 4. Retomar o proceso de redacción e posta en marcha dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal.
 5. Crear unha Empresa Municipal de Vivenda.
 6. Destinar o 20 por cento da edificabilidade en solo urbano a algún réxime de vivenda de protección pública nos edificios de nova construción.
 7. Elaborar un regulamento de vivendas turísticas que evite a especulación nos alugueres.
 8. Impulsar unha Área de Rexeneración e Rehabilitación Urbana do barrio da Moureira.
 9. Reformar o barrio de Mollavao e rehabilitar o edificio da Central eléctrica.
 10. Recuperar os espazos da Xunqueira de Alba ocupados por naves e desenvolver o Espazo Natural de Interese Local.
 11. Instar o Ministerio de Fomento á paralización da A-57.
 12. Emprazar á Xunta de Galicia á elaboración dunha alternativa á EDAR dos Praceres.
 13. Traballar coordinadamente coas outras administracións e a empresa polo traslado negociado de ENCE.
 14. Instar o Tribunal Supremo á execución subsidiaria da eliminación dos pasos a nivel na praza dos Praceres.
 15. Instar o Tribunal Supremo a delimitar os recheos do Porto de Marín que, en execución de sentenza firme, deben ser demolidos.
 16. Impulsar unha Ordenanza municipal de accesibilidade universal, participada entre as diferentes asociacións do concello e os técnicos municipais.
 17. Suprimir as barreiras arquitectónicas no ámbito público e privado.
 18. Impulsar o sistema de “Bonotaxi”, reservado a persoas con mobilidade reducida, diversidade funcional e dependentes.
 19. Multiplicar por dous os quilómetros de Carril-bici.
 20. Elaborar un Plan estratéxico contra o cambio climático.
 21. Impulsar a instalación de electrolineras.

A HORA DE RELANZAR A ECONOMÍA

 1. Impulsar con outras administracións novos solos industriais no termo municipal e na súa contorna.
 2. Reactivar o Consello Económico e Social, promovendo un plan que sirva para dotar o concello dun modelo económico expansivo.
 3. Fomentar o cooperativismo e a economía social.
 4. Sumar o Concello á Rede Eusumo da Xunta de Galicia.
 5. Poñer en marcha un Plan de emprego para a mocidade.
 6. Crear no Concello un servizo de fomento do emprego que xestione recursos propios e capte fondos europeos, do Goberno e da Xunta.
 7. Facilitar a axilización dos trámites de licenzas de creación de empresas.
 8. Relanzar a Praza de Abastos, para convertela de novo no principal foco de actividade comercial da Zona Monumental.
 9. Reformular a empresa Turismo de Pontevedra, de carácter  público, con máis recursos e un plan de desenvolvemento do sector, impulsando o turismo accesible e de calidade como motor económico.
 10. Realizar un estudo técnico, xurídico e económico que culmine no vindeiro mandato coa xestión directa do servizo de recollida de lixo.
 11. Rescatar a xestión directa a cargo do concello do Servizo de axuda no fogar.
 12. Negociar cos representantes sindicais a Relación de Postos de Traballo, reforzando servizos con escaseza de persoal (Brigadas, Servizos sociais).
 13. Instaurar para o persoal do Concello a carreira profesional.

 A HORA DA XUSTIZA E A COHESIÓN SOCIAL

 1. Desenvolver a Renda social municipal, aprobada polo Concello a instancia de Marea Pontevedra.
 2. Incrementar as partidas para actuacións de protección social.
 3. Elaborar un Plan integral de Benestar social (para as persoas en situación de pobreza, minorías étnicas ou maiores sos, con medidas de discriminación positiva).
 4. Incrementar o número de persoal técnico e reestruturar a organización técnica dos servizos sociais, integrándoos nunha unidade interdisciplinar de intervención social.
 5. Abrir un Albergue municipal para persoas sen fogar.
 6. Adoptar medidas que leven á erradicación do chabolismo e a infravivenda.
 7. Desenvolver un plan contra a pobreza enerxética.
 8. Incrementar a achega económica do convenio coa FANPA para a xestión dos comedores escolares, estendendo estes aos centros de ensino secundario públicos.
 9. Combater o fracaso escolar, ofrecéndolles un apoio especial aos nenos da comunidade xitana.
 10. Formar os traballadores do Concello en como atender e axudar as persoas con diversidade funcional.
 11. Impulsar un plan de emprego para persoas con discapacidade nos servizos privatizados do concello, que inclúa cláusulas de contratación na adxudicación dos servizos.
 12. Instalar sinais de fácil comprensión ou pictogramas, que lles permitan ás persoas con diversidade funcional saber onde se atopan.
 13. Facer unhas festas (cabalgatas, pasarrúas e concertos) máis inclusivas, con espazos seguros e accesibles e baños tamén accesibles para permitir a participación de todas as persoas.
 14. Respectar nas obras de reforma urbana a accesibilidade e seguranza das persoas con diversidade funcional.
 15. Garantir camiños accesibles e seguros, con guías de referencia e controlando que os respecten o resto de peóns e vehículos.
 16. Incrementar a instalación de semáforos acústicos.
 17. Ampliar as horas do servizo de intérprete de Lingua de Signos.
 18. Instalar bucles magnéticos para persoas xordas en espazos municipais.
 19. Ampliar o sistema especial de pagamento do IBI urbano, con bonificación para as familias numerosas.
 20. Salvar o Asilo para convertelo nunha residencia de maiores homologada e pública. 
 21. Defender o mantemento do uso exclusivamente sanitario e da xestión pública do Hospital Provincial.
 22. Impulsar o Consello de Saúde Municipal.
 23. Instar ao Goberno do Estado á desafectación da subdelegación de Defensa para convertela nunha Escola infantil municipal.
 24. Instar á Xunta de Galicia a tramitar a transferencia do colexio Salvador Moreno á rede de centros públicos da Consellería de educación.
 25. Elaborar participadamente cos colectivos feministas e cidadáns un Plan municipal de loita contra as violencias machistas.
 26. Restruturar e ampliar o persoal cualificado no Centro de Información da Muller.
 27. Habilitar Puntos Lila nas festas e eventos organizados ou nos que colabore o concello.
 28. Dotar o Concello dun Plan para a visibilización da igualdade e dos dereitos do colectivo LGTBI.
 29. Demandar a apertura dun centro Quérote+.
 30. Apoiar a posta en marcha de iniciativas de cooperación para o desenvolvemento en países empobrecidos.
 31. Participar activamente en alianzas e redes de cooperación para o intercambio de experiencias, no marco da FGAMP.

 A HORA DA CALIDADE DE VIDA, DA MEMORIA E DA IDENTIDADE

 1. Crear o Consorcio dos Deportes, integrando a universidade e outras administracións, para potenciar a práctica deportiva de lecer e de elite. 
 2. Activar de xeito preferente o fomento do deporte feminino.
 3. Construír unha Biblioteca pública municipal e crear Axencias de lectura nas parroquias.
 4. Aprobar unha Ordenanza municipal específica de protección animal e convivencia.
 5. Eliminar a subvención encuberta ás touradas.
 6. Optimizar o Pazo da Cultura, cunha renovación e posta ao día das súas instalacións e un plan de captación de patrocinios.
 7. Impulsar un evento artístico anual que irradie cultura e atraia visitantes.
 8. Activar as políticas de normalización lingüística, incrementando a partida para iso e consolidando e reforzando o servizo.
 9. Solicitar da CRTVG unha Delegación na cidade, ofrecéndolle como sede as dependencias municipais da Praza da Liberdade.
 10. Controlar e limitar a apertura de salóns de apostas.
 11. Eliminar de xeito definitivo calquera símbolo, homenaxe ou enxalzamento da ditadura do xeneral Franco.
 12. Convocar desde o Concello, e coa Fundación Alexandre Bóveda, unha celebración institucional aberta e plural do Día de Galiza Mártir.

A HORA DUN CONCELLO DA XENTE

 1. Redactar un novo Regulamento de participación cidadá que inclúaa intervención nos plenos de colectivos cidadás e regule o sistema de elección dos membros dos consellos parroquiais.
 2. Apoiar as entidades, colectivos e plataformas desde unha Concellería de Participación Cidadá que axude a dinamizar o asociacionismo.
 3. Establecer unha canle para que as persoas decidan directamente o destino dunha porcentaxe dos Orzamentos anuais do Concello.
 4. Impulsar o emprego de persoas con discapacidade nos servizos privatizados con Concello, incluíndo neses contratos coas empresas beneficiarias as cláusulas
 5. Dotar o Concello dun protocolo de Transparencia e boas prácticas.
 6. Elaborar e aplicar para o persoal do Concello un Plan de Igualdade.
 7. Supervisar e coordinar desde o concello a actividade dos centros sociocomunitarios e das instalacións deportivas.
 8. Recuperar o uso da totalidade da histórica Casa Consistorial.
 9. Dotar a Policía Local dunha sede definitiva, que remate con vinte anos de precariedade.
 10. Iniciar a negociación para a comarcalización do Parque de Bombeiros e dotalo dunha nova sede mellor adaptada as súas necesidades.
 11. Garantir unha maior presenza de efectivos da Policía Local nos barrios.

programa electoral.