Vanessa Angustia defende no Senado a paralización da A-57

 A Senadora e membra da coordinadora de Marea Pontevedra, Vanessa Angustia defendeu a inutilidade dunha autovía paralela a AP-9 que únicamente beneficia a unha empresa privada.

 A senadora de En Marea, Vanessa Angustia defendeu unha xestión pública e galega da AP-9, rescatando a súa concesión e converténdoa no eixo central das comunicacións por estrada do país. Este rescate é a alternativa a un novo pelotazo coas infraestruturas do Partido Popular, un rescate que, ademais de significar un aforro económico e unha xestión dos recursos públicos, atendería tamén ás necesidades de comunicación e de vertebración de Galicia: “A a 57 e a todas luces unha infraestrutura inútil que soamente beneficia a unha empresa privada, a constructora San José.  Pontevedra xa ten unha circunvalación. Esa circunvalación chámase AP-9, xa a pagamos e o que queremos e que se liberalice”.

Tamén falou das incongruencias do goberno de Pontevedra por apoiar a construcción do vial que esnaquiza a Fracha, un dos pulmóns da cidade, ao mesmo tempo que defende no Parlamento Galego o rescate da AP-9 :“Eu non vou defender nun espazo a transferencia de competencias da AP-9 e a a nacionalización da autoestrada e noutro defender a construcción dunha vía paralela a esa mesma autoestrada como fai o goberno da cidade na que eu vivo”.

Por último tamén tivo palabras para o colectivo Salvemos a Fracha que “defenden a riqueza do único pulmón de masa forestal que ten o Concello de Pontevedra”, motivo polo cal amosan a súa oposición a esta autovía: “queremos un proxecto racional, sustentable e vertebrador para o país e para a nosa xente”.

Vídeo: https://www.facebook.com/mareapontevedra/videos/1302400426534616/


EXTRACTOS DO BOE DESDE 2003 ATA A ACTUALIDADE

 BOE Martes 30 septiembre 2003 BOE núm. 234 REAL DECRETO 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. A-57. A Cañiza-Pontevedra. AC-10. N-550/N-VI. AC-11 (Alfonso Molina)-AC-12 (N-VI S. Pedro Nos-Casablanca-Puerto de A Coruña). AC-11. N-550 y N-557. Avda. Alfonso Molina de A Coruña. AC-12. N-VI. San Pedro de Nos-Puerto de A Coruña. AC-14. A-6-A Coruña.

BOE Miércoles 1 octubre 2003. CORRECCIÓN de erratas y error del Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado.A-57 A Cañiza-Pontevedra

BOE 29 de outubro de 2005 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se somete a Información Pública el Estudio Informativo El-1-PO-20. Autovía A-57: Pontevedra-Conexión A-52.

BOE Viernes 5 agosto 2005 BOE núm. 186 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia para la redacción de estudio informativo de varias obras, referencias: 30.269/05-4 y 30.238/05-4, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Referencia: 30.238/05-4; EI2-PO-24; PP-029/05. Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para redacción de Estudio Informativo de las obras: Conexión de la Autovía A-57 con la Red Arterial de Vigo y acceso al Aeropuerto de Peinador. Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 847.000,00 euros. Garantía provisional: 16.940,00 euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

BOE Viernes 30 diciembre 2005 LEI 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.Sección: 17. Servicio: 38. Programa: 453-B. Concepto: 601. Otras. Proyecto: 2003.17.38.4107. Autovía A-57. Conexión A-52 Pontevedra (PC). Importe: 890 miles de euros.

BOE Sábado 1 abril 2006 BOE núm. 78 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Redacción del Estudio informativo: Conexión de la autovía A-57 con la red arterial de Vigo y acceso al aeropuerto de Peinador. Provincia de Pontevedra. Ref.: 30.238/05-4 EI2-PO-24 PP-029/05.

BOE Martes 27 febrero 2007. RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto autovía A-57: Pontevedra conexión A-52. BOE 50

BOE 10 de xullo de 2007 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente de información pública y aprobación definitiva del estudio informativo de clave EI-1-PO-20 «Autovía A-57: Pontevedra-Conexión A-52».

BOE Miércoles 21 noviembre 2007 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se somete a Información Pública la aprobación provisional del Estudio Informativo: EI-2-PO-24 «Conexión de la Autovía A-57 con la Red Arterial de Vigo y Acceso al Aeropuerto de Peinador» Galicia.

BOE Jueves 27 diciembre 2007 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo de clave EI-4-PO-18 «Autovía A-57: Circunvalación de Pontevedra»

BOE Martes 15 enero 2008 BOE núm. 13 Anuncio de corrección de errores en el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre resolución de la Secretería de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se aprueba el expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo de clave EI-4-PO-18 «Autovía A-57: Circunvalación de Pontevedra».

BOE núm. 61 Martes 11 marzo 2008 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia para redacción de proyectos, referencias: 30.342/07-3; 30.368/07-3 y 30.29/08-3, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán soluciones variantes. Referencia: 30.342/07-3; 12-PO-4130; PR-548/07.Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asistencia para redacción del proyecto de trazado y construcción: «Autovía A-57. Conexión A-52-Pontevedra. Tramo: Pazos de Borbén-Soutomaior». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación: 1.939.462,00 €. Garantía provisional: 38.789,24 €. Plazo de ejecución: 12 meses. El contrato podría ser financiado con FONDOS F.E.D.E.R.

BOE núm. 172 Jueves 17 julio 2008 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de referencias: 30.141/08- 3, 23-L-4070, 30.117/08-3, 12-PO-4210 y 30.116/ 08-3, 12-PO-4200 por el procedimiento abierto y varios criterios de valoraciónReferencia: 30.117/08-3; 12-PO-4210; PR-508/08. Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57. Tramo: A Ermida-Pilarteiros». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación (IVA excluido):1.267.350,00 €. Garantía provisional: 38.020,50 €. Plazo máximo de ejecución: 12 meses. Referencia: 30.116/08-3; 12-PO-4200; PR-507/08. Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 1.320.900,00 €. Garantía provisional: 39.627,00 €. Plazo máximo de ejecución: 12 meses.

BOE 189 Miércoles 6 agosto 2008 BOE núm. 189 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Secretaría General de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los contratos de servicios, de referencias: 30.130/08-3, 12-PO-4110 y 30.139/08-3, 12-PO-4120 por el procedimiento abierto y varios criterios de valoración. Referencia: 30.130/08-3; 12-PO-4110; PR-546/07. Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57. Conexión A-52 – Pontevedra. Tramo: A-52 (O Confurco- Padrons». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 3.436.125,00 €. Garantía provisional: 103.083,75 €. Plazo máximo de ejecución: 12 meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.139/08-3; 12-PO-4120; PR-547/08. Objeto del contrato: Contrato de Servicios: «Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A- 57. Conexión A-52 – Pontevedra. Tramo: Padróns – Pazos de Borbén». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 2.719.150,00 €. Garantía provisional:81.574,50 €. Plazo máximo de ejecución: 12 meses. Criterios de valoración: Los establecidos en la Sección segunda del Capítulo II. Ponderación de la oferta técnica: 50. Ponderación de la oferta económica: 50. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

BOE 14 de agosto del 2008 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-57, conexión A-52- Pontevedra. Tramo: Pazos de Borbén-Soutomaior. Provincia de Pontevedra. 30.342/07-3 12-PO-4130 PR-548/07.

BOE 29 DE DICIEMBRE DEL 2008 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo Conexión de la autovía A-57 con la red arterial de Vigo y acceso al aeropuerto de Peinador, Pontevedra.

BOE miércoles 11 de marzo de 2009 Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57.Conexión A-52-Pontevedra. Tramo: Soutomaior – Vilaboa. Provincia de Pontevedra. Procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.Expediente: 12-PO-4140;PR-549/07;30.140/08-3.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba el Expediente de Información Pública y aprobación definitiva del Estudio Informativo de clave EI-2-PO-24 “Conexión de la Autovía A-57 con la Red Arterial de Vigo y Acceso al Aeropuerto de Peinador”.

BOE Jueves 26 de marzo de 2009 Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción del estudio informativo: Prolongación de la autovía A-57 en el tramo Pilarteiros – Barro y conexión con la AP-9 en Curro. Provincia de Pontevedra. Varios criterios de adjudicación. Expediente: EI1-PO-25;PP-002/09; 30.36/09-4.

BOE LUNS 30 DE MARZO DE 2009 Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-57.Tramo: A Ermida-Pilarteiros. Provincia de Pontevedra. Expediente: 12-PO-4210. 

BOE Martes 14 de abril de 2009 Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57.Conexión A-52 – Pontevedra. Tramo Padróns – Pazos de Borbén.Provincia de Pontevedra. Expediente: 12-PO-4120.

Miércoles 9 de septiembre de 2009 Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción de los proyectos de trazado y construcción: Autovía A-57.Conexión A-52-Pontevedra. Tramo: Soutomaior – Vilaboa. Provincia dePontevedra. Expediente: 12-PO-4140;PR-549/07;30.140/08-3.

BOE Jueves 29 de octubre de 2009 Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción del proyecto de trazado y construcción: Autovía A-59, entre el enlace de Vilaboa de la A-57 y el enlace de acceso al aeropuerto de Peinador desde la AP-9. Provincia: Pontevedra. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica/económica: 50/50. Expediente:30.162/09-3; 12-PO-4480; PR-523/09.

BOE Martes 22 de diciembre de 2009 Anuncio de adjudicación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Redacción del estudio informativo: Prolongación de la autovía A-57 en el tramo Pilarteiros – Barro y conexión con la AP-9 en Curro. Provincia de Pontevedra. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.Expediente: EI1-PO-25; PP-002/09; 30.36/09-4

BOE Martes 18 de enero de 2011 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del proyecto de trazado “Autovía A-59, entre elenlace de Vilaboa de la A-57 y el enlace de acceso al aeropuerto de Peinador desde la AP-9. Tramo: Vilaboa – O Viso”. Clave: 12-PO-4460.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del proyecto de trazado “Autovía A-59, entre el enlace de Vilaboa de la A-57 y el enlace de acceso al aeropuerto de Peinador desde la AP-9. Tramo: O Viso-Arrufana”. Clave: 12-PO-4470.

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de Información Pública del proyecto de trazado “Autovía A-59, entre el enlace de Vilaboa de la A-57 y el enlace de acceso al aeropuerto de Peinador desde la AP-9. Tramo: Arrufana – Aeropuerto de Peinador –Autopista AP-9”. Clave: 12-PO-4480.

BOE Martes 25 de enero de 2011 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información pública del proyecto de trazado “Autovía A-57. Tramo:Vilaboa-A Ermida”. Clave: T2-PO-4200.

BOE Martes 11 de septiembre de 2012 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la que se aprueba el Expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado de “Autovía A-57. Tramo:Vilaboa – A Ermida”. Clave: T2-PO-4200.

BOE Sábado 2 de marzo de 2013 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobresometimiento a Información Pública del Estudio Informativo”Prolongación de la Autovía A-57 en el tramo Pilarteiros-Barro y Conexión con la AP-9 en Curro”. Provincia de Pontevedra. Clave: EI-1-PO-25.

BOE Sábado 21 de septiembre de 2013 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación debienes y derechos afectados y actas previas a la ocupación temporal de fincas afectadas por las obras del proyecto de construcción “Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida”. Provincia de Pontevedra. Clave: 12-PO-4200. Términos municipales de Pontevedra y Vilaboa.

BOE Lunes 17 de marzo de 2014 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del Expediente de Información Pública del Documento Técnico “Integración de la Evaluación Ambiental del Proyecto Vilaboa-A Ermida. Autovía A-57”,que incluye el Estudio de Impacto Ambiental. Clave: 12-PO-4200.Provincia de Pontevedra.

BOE Viernes 9 de mayo de 2014 Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto:Control y vigilancia de obras: Autovía A-57. Tramo: Vilaboa – A Ermida.Provincia de Pontevedra. Ponderación técnica: 0,30. Ponderacióneconómica: 0,70. Expediente: 30.42/14-6; 12-PO-4200.

BOE Viernes 8 de agosto de 2014 Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Vilaboa-A Ermida, autovía A-57 (Pontevedra). Alternativa aprobada definitivamente

EI4-PO-18 A-57 Vilaboa-Pilarteiros. BOE n.º 231 26/09/07. Alternativa 4b (21/11/07).

EI1-PO-20 A-57 Vilaboa- A-52 (O Confurco). BOE n.º 50 27/02/07.Alternativa 1 (14/06/07).

BOE Martes 6 de enero de 2015 Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto:Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida. Provincia de Pontevedra.Ponderación Técnica: 0,40; Ponderación Económica: 0,60. Expediente:12-PO-4200.

BOE Sábado 24 de enero de 2015 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de Fomento de Aprobación del expediente de información pública y de consultas y definitivamente el documento técnico “Integración de la evaluación ambiental del proyecto Vilaboa-AErmida. Autovía A-57”, que incluye el estudio de impacto ambiental.Provincia de: Pontevedra.

BOE Sábado 14 de febrero de 2015 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de información pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados y actas previas a la ocupación temporal de terrenos afectados por la Adenda al Proyecto de Construcción “Autovía A-57. Tramo: Vilaboa – A Ermida”.Provincia de Pontevedra. Clave: 12-PO-4200. Término municipal de Pontevedra.

BOE Lunes 20 de abril de 2015 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General deCarreteras. Objeto: Control y vigilancia de obras: Autovía A-57.Tramo: Vilaboa – A Ermida. Provincia de Pontevedra. Ponderacióntécnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.42/14-6;12-PO-4200.

BOE 15 DE MAYO DE 2015 Corrección de errores de la Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Vilaboa-A Ermida, autovía A-57 (Pontevedra).

BOE Viernes 21 de agosto de 2015 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida. Provincia de Pontevedra. Ponderación Técnica: 0,40; Ponderación Económica:0,60. Expediente: 12-PO-4200. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 71.331.996,99 euros. Importe total:86.311.716,36 euros.

BOE 9 MARZO DE 2016 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de Fomento de aprobación provisional del proyecto: “Seguridad vial. Adecuación y mejora de intersección en el p.k. 89+400, margen izquierda y reordenación de accesos. Carretera N-550. T.M. de Valga”. Clave: 33-PO-4760. Provincia de Pontevedra.

TRAMOS PONTEVEDRA- A CORUÑA

 BOE núm. 315, de 30 de diciembre de 2014, páginas 62146 a 62147 (2 págs) Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de Fomento de aprobación provisional del estudio informativo: “CN-550. Variante de Padrón, Pontecesures y Valga. Clave EI2-PO-0023. Provincias de Pontevedra y A Coruña”. Aprobar provisionalmente el Estudio Informativo de referencia, recomendado como solución más favorable la denominada ALTERNATIVA 4, con una longitud de 5,73 km y un presupuesto de licitación (IVA excluido) de 33,42 M€.

BOE» núm. 254, de 21 de octubre de 2009, páginas 128822 a 128823 (2 págs) Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del estudio informativo. Variante de trazado de la carretera N-550 entre Ordes Sur y Sigüeiro Sur. Provincia de La Coruña. Varios criterios de adjudicación. Ponderación técnica: 50. Ponderación ecónomica: 50. Expediente: 30.223/09-4;EI1-LC-15; PP-011/09. Importe neto: 348.372,50 euros. IVA (%): 16,00. Importe total: 404.112,10 euros.

BOE Lunes 10 de octubre de 2016 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba provisionalmente y se somete a información pública el estudio informativo: “Variante de trazado de la carretera N-550 entre Ordes Sur y Sigüeiro Sur”. Clave EI1-LC-0015. Provincia: A Coruña”.

BOE Miércoles 19 de octubre de 2016 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba provisionalmente y se somete a Información Pública el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto Ambieltal: “N-550. Tramo: Variante de Pontecesures y Valga. Clave: EI2-PO-23. Provincia: Pontevedra” “1. Aprobar provisionalmente el Estudio Informativo de referencia, recomendando como solución más favorable la denominada: ALTERNATIVA 4, con una longitud de 7,294 km y un presupuesto de licitación (IVA incluido) de 58,00 M€

BOE» núm. , de 27 de marzo de 2008, páginas 3770 a 3771 (2 págs)

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y asistencia técnica para estudios informativos, de referencias: 30.396/07-4 y 30.474/07-4 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. Referencia: 30.396/07-4; EI1-LC-13; PP-011/07. Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para la redacción del estudios informativo: «Variante de trazado de la carretera N-550 entre Sur de Sigüeiro- Norte de Padrón». Provincia de La Coruña. Presupuesto de licitación: 1.009.994,00 €. Garantía provisional: 20.199,98 €. Plazo de ejecución: 24 meses. El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. Admisión de variantes (concurso): No se admitirán soluciones variantes.

BOE 12 DE ABRIL DE 2007 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se somete a información pública la aprobación provisional del Estudio Informativo EI-2-PO-22 «Carretera N-640 de Vegadeo a Puente de Vilagarcía de Arousa. Variante oeste de Caldas de Reis». Provincia de Pontevedra. LIMITACIÓN DE PROPIEDADES COLINDANTES

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*